Ren energi illustrasjon

Mål: 7

Ren energi for alle

Åpne mål i presentasjonsmodus
Som mennesker forbrenner vi energi og bruker kroppen til å arbeide. Gjennom alle tider har vi også brukt jordas ressurser til å hente ut energi. Man har brukt møller ved fossefall til å male korn, ild til å varme mat, vind til å seile over hav. Energikildene som jorda byr på, har ført til utvikling for mange. Samtidig er de mest brukte energikildene svært skadelige for klima og miljø. Derfor er det så viktig at verdenssamfunnet nå velger ren energi. Da kan vi løse fattigdomsutfordringen og klimakrisen uten at det ene går på bekostning av det andre. I FNs bærekraftsmål står det at alle mennesker skal få tilgang på ren energi til en overkommelig pris innen 2030. Ifølge Verdens helseorganisasjon bruker 2,4 milliarder mennesker røykfulle ovner eller bål til å tilberede mat, og rundt 3,2 millioner dør hvert år som følge av denne skadelige røyken. Skal vi klare å nå dette målet, trengs det en storsatsing på ren energi, vi må gjøre den rene energien mer effektiv, og vi må sikre at alle kan kjøpe strøm til en pris de har råd til. Alle skal ha mulighet til å lage mat uten helseskadelig røyk og til å gjøre lekser etter at sola har gått ned.

Delmål til mål 7

Teologisk refleksjon

Ordet «energi» er opprinnelig gresk og betyr styrke eller kraft, det som skal til for å utføre et arbeid. Slik brukes det også i Det nye testamentet, først og fremst med henvisning til Guds kraft, som gir mennesker styrke til å utføre oppgavene de har fått (Kolosserne 1,29). Dette kan være et viktig perspektiv å ha med i vår moderne bruk av energibegrepet. Energi er i grunnleggende forstand en ressurs vi mottar som naturens gave, og som vi er satt til å forvalte til alles beste. Vel er vi i stand til å lagre energi og måle styrken den har, men alltid slik at dette avhenger av at sola skinner, at vinder blåser, og at regn strømmer ned. Jesus minner oss på at Gud «lar sin sol gå opp over onde og gode og lar det regne over rettferdige og urettferdige» (Matteus 5,45). Gud lar naturens energikilder komme alle til gode, som nådefulle uttrykk for skapelsens livbringende døgnrytme og årstiders gang. Det rommer en forestilling om opprinnelig renhet med kall til å verne om skaperverket og arbeide for samfunnsordninger som sikrer alle lik adgang til disse godene og den kraften til godt liv de gir.

Spørsmål

  • Når er energien ren? Diskuter det i et etisk perspektiv.
  • Hva skal til for at det har mening å si at alle har lik adgang til ren energi?

Utfordring

Kan dere gjøre noe for å redusere forbruket av fossil energi, som privatpersoner, gruppe eller gjennom politisk påvirkning? Eller kanskje det finnes noe dere kan gjøre på hvert av de tre nivåene?

Bønn

Gud, Du som har gitt oss skaperverket i all sin kraft, med buldrende fosser og varmende solskinn, hjelp oss å forvalte energien til alles beste. Lær oss å ta vare på naturens gaver. Gi lys og varme i hjem over hele verden. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her