Mål: 13

Stoppe klima­endringene

Åpne mål i presentasjonsmodus
Klimaet på jorda har alltid endret seg, men ikke så hurtig og dramatisk som vi opplever i dag. Det er utslipp av klimagasser som CO2 og metan som gjør at atmosfæren blir varmet opp, noe som fører til høyere gjennomsnittstemperatur og mer ekstremvær. Over hele kloden opplever mennesker mer tørke, flere flommer og generelt flere ekstreme værfenomener. Konsekvensene er svært alvorlige: Tørken fører til at avlinger svikter og drikkevannet forsvinner, flommene og orkanene ødelegger folks hjem og livsgrunnlag. Stadig flere blir drevet på flukt fordi vannet forsvinner og husdyrene dør. Klimaendringene er grunnleggende urettferdige. Det er de rike landene som står ansvarlig for de største utslippene, men det er de fattige landene som blir hardest rammet av konsekvensene. I FNs bærekraftsmål nummer 13 står det at vi skal stoppe klimaendringene. Dessverre er de menneskeskapte klimaendringene i gang allerede, men fortsatt har vi mulighet til å bremse dem. For å hindre de mest dramatiske endringene må vi sørge for at den globale temperaturøkningen ikke overstiger 1,5 grader. Det er mulig å få til, men da må verdens stater til sammen redusere klimagassutslippene sine med 50 % før 2030. Skal vi klare det, er vi nødt til å jobbe sammen i en global dugnad, der både enkeltmennesker, sivilsamfunnet, næringsliv, stater og internasjonale organer tar sin del av ansvaret.

Delmål til mål 13

Teologisk refleksjon

I den bibelske verden er naturkreftene til tider personifisert og kan bli demoniske i sin ødeleggende kraft. Jesu disipler fryktet at de skulle bli dratt ned i dypet av vinden og bølgene (Matteus 8,23–27). Naturen kan oppleves som lunefull, i møtet med kreftene den kan utløse, blir menneskene små og maktesløse. Særlig dramatisk blir det i tider med langvarig tørke og misvekst. Bibelen forteller om klimaendringer i Egypt og om Josef som tok politiske grep og sørget for tilpassing, beredskap og tiltak for hjelpe dem som ble berørt av «de sju magre årene» (1. Mosebok 41). Slik unngikk de at landet gikk til grunne. Også på dagens politiske agenda er dette viktige tiltak når vi ser de dramatiske konsekvensene av klimaendringene og hvordan de rammer de fattige hardest. Til forskjell fra tidligere tider er klimaendringene nå i stor grad menneskeskapte. Vi kan ikke skylde på lunefulle naturkrefter, men må ta vår del av ansvaret for at det er blitt slik, og ikke minst må vi la dette ansvaret komme til uttrykk i handling og tro. I tro på at Gud fortsatt er herre, han som en gang gjorde slutt på den store flommen og satte opp regnbuen som tegn på framtid og håp (1. Mosebok 9,11–17).

Spørsmål

  • Hvordan kan troen på Gud som skaper motivere oss til å arbeide for å stoppe klimaendringene og til å øke menneskers beredskap til å tilpasse seg klimaendringene?
  • Det gamle testamentet framstiller regnbuen som et pakttegn og et løfte om at Gud ikke vil ødelegge skaperverket. Har denne forståelsen relevans i dag?

Utfordring

Vi klarer ikke å løse klimakrisen uten at politikerne tar grep. Hvordan kan dere utfordre politikere på lokalt og nasjonalt nivå til å kutte klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen?

Bønn

Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag. Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster. Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår. Styrk oss i kampen og håpet. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her