Forord

Av Anne Marte Skaland og Guro Almås

Viljen til å kjempe for en bedre verden er noe av det mest dyrebare vi har. Viljen som finnes i en fredsforkjemper i Kabul, en menneskerettighetsaktivist i Kairo og en miljøverner i Karasjok. Viljen som bor i mennesker som ofrer alt for andres rettigheter, og i oss hverdagsaktivister som prøver så godt vi kan. Og som av og til blir motløse og gir opp, før vi prøver igjen.

Bærekraftsmålene representerer både noe gammelt og noe nytt. Kampen for fred, miljø og rettferdighet er på ingen måte ny. Men det har aldri skjedd før at verdens stater har blitt enige om så omfattende og ambisiøse mål som bærekraftsmålene. Selv om kampen er gammel, skaper disse målene en ny drivkraft. De gir oss en sjanse vi må gripe. Det skylder vi alle som fortsatt lever i fattigdom og urettferdighet. Det skylder vi barna som skal arve jorda. 

For å nå bærekraftsmålene er vi avhengig av at mange jobber for dem. Det er summen av alle menneskers handlinger som bestemmer hvilken vei det bærer. I hverdagen kan vi velge klimavennlige løsninger, vi kan kjøpe klær som er etisk produserte, og vi kan plukke plast i strandkanten. For å endre de grunnleggende strukturene som skaper konflikt, urettferdighet og miljøødeleggelse, må vi være mange som går sammen. Vi må organisere oss og jobbe gjennom lokalsamfunn, organisasjoner og internasjonale nettverk.  

Også kirker og kristne organisasjoner har en rolle å spille i den store dugnaden. I denne boka inviterer vi til å reflektere over hva Bibelen og kristen tro har å si om de ulike bærekraftsmålene. Dette er ikke nye temaer for kirken, men bærekraftsmålene kan gi oss nye innfallsvinkler, nye alliansepartnere og nye framgangsmåter. Til sammen utgjør kirker og kristne organisasjoner et nettverk med forgreininger i lokalsamfunn over hele verden. Evner vi å ta i bruk de ressursene vi har til å skape endringer som monner? Vi håper Bærekraftsboka vil bidra til å gjøre store visjoner om til konkret handling og tegne en større himmel også over tilsynelatende små, hverdagslige handlinger. Kombinasjonen av fakta, bibelrefleksjon, spørsmål og bønner gjør at boka kan brukes som ressurs i prekenarbeid, bibelgrupper, konfirmantundervisning og andakter. 

Vi står sammen med søstre og brødre over hele verden som også har en vilje til å forandre. Selv om vi ikke vet om hver og en, er det som om vi samarbeider i et usynlig maskineri. Ingen vet nøyaktig hva som må til for å nå bærekraftsmålene. Noen mål handler om pengebevilgninger, andre handler om tøffe politiske kamper, andre igjen handler om å endre holdninger og tradisjoner. Hvor mange arbeidstimer må vi legge ned? Hvor mange leserinnlegg må vi skrive? Hvor mange folkemøter må vi arrangere? Det svaret har vi ikke, men vi vet at jo flere som jobber for noe, desto sterkere blir laget, og desto større blir sannsynligheten for å lykkes. 

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her