Kirkens arbeid med bærekraftsmålene

Bærekraftsmålene – hva betyr de for kirken? – Webinar holdt i mai 2020

Hållbar värld – Ressurshefte fra Sveriges kristne råd utgitt i forbindelse med Globala Veckan 2017. Tekster og teologiske refleksjoner om bærekraftsbålene

Lent to us is the Star on which we live – Utredning som drøfter Den lutherske tyske kirken sitt arbeid med bærekrftsmålene (fra Evangelische Kirche in Deutschland)

Ny Mission – Temanummer om bærekraftsmålene fra Dansk missionsråd

Waking the Giant – ressursside fra Det lutherske verdensforbund om kirkenes arbeid med bærekraftsmålene

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her