Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Menighetsråd / stab

Her har vi samlet ressurser og aktiviteter til menigheter og stab.

Bærekraft hos oss?

Engasjement for bærekraftsmålene er en måte å realisere det diakonale oppdraget om nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet. I denne øvelsen ser man på hvordan det står til med bærekraftsmålene i egen virksomhet. Kanskje dere finner noen spennende svar og utfordringer å jobbe videre med!

 

Samarbeid for å nå målene

Dette er ikke mål bare for FN, Stortinget eller kommunen, men også for vårt lokalsamfunn, vår menighet og for hver og en av oss. I denne øvelsen ser man hvilken rolle menigheten kan spille i arbeidet med bærekraftsmålene i lokalmiljøet, og kartlegge potensielle samarbeidspartnere.

 

Tweens

Her har vi samlet ressurser og aktiviteter til barnegrupper i alderen 10-14 år.

Våre tre mål

I øvelsen lærer man om bærekraftsmålene og ser på hvilken rolle vi selv kan spille i vårt nærmiljø. Gruppa ender opp med konkrete aktiviteter de kan gjøre for å nå målene.

 

Hva er ulikhet?

Gruppa får kjenne urettferdighet på kroppen, lærer om ulikhet i verden og ser på hvordan vi kan motvirke den.

 

Ungdom

Her har vi samlet ressurser og aktiviteter til ungdomsgrupper.

Alias om bærekraft

Et spill for å bli litt bedre kjent med hva de forskjellige bærekraftsmålene handler om, og for å knytte konkrete ting opp mot hvert enkelt mål.

 

Mine mål

Gruppa lærer om bærekraftsmålene og ser på hvilken rolle man selv kan spille i den store sammenhengen. Den enkelte, eller gruppa som helhet ender opp med konkrete aktiviteter de kan gjøre for å nå målene.

 

Til bruk i gudstjenesten

Her har vi samlet ressurser til bruk i gudstjenesten.

Vis alle

Salmeforslag

Forslag til salmer, knyttet til hvert bærekraftsmål. Utarbeidet av Sindre Eide og Estrid Hessellund

 

Bøner til berekraftsmåla – Nynorsk

Ein bøn til kvart av berekraftsmåla.

 

Illustrasjoner og PDFer fra boka

Bærekraftsboka kan kan bestilles gratis på kirken.no/materiell.

Vis alle

Hele heftet

Som PDF-fil

 

Illustrasjonene

Alle illustrasjonene fra heftet i en zip pakke

 

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her