Mål: 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Åpne mål i presentasjonsmodus
For mennesker i arbeidsfør alder som er friske og ikke under utdanning, er det viktig å ha en jobb å gå til. Ved å jobbe bidrar vi til samfunnet, samtidig som vi tjener til livets opphold og får utvikle oss selv. Når arbeidsdelingen i samfunnet gjøres på en god måte, representerer det menneskeheten på sitt beste. Vi bidrar med ulike evner og ideer, med omsorg og muskelkraft, og til sammen blir det et maskineri som dekker de mange behovene i samfunnet. Dessverre jobber altfor mange mennesker under dårlige forhold, og de tjener ikke nok til å komme seg ut av fattigdommen. I bærekraftsmål nummer 8 står det at statene skal fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle. Utviklingsland må vokse økonomisk for å kunne løfte befolkningen ut av fattigdom. Da trengs det anstendige jobber til alle, og det trengs økonomisk vekst som er bærekraftig. At arbeidet skal være anstendig, er vesentlig. For arbeidsdelingen kan også representere menneskeheten på sitt verste. Når mennesker blir tvunget inn i slavearbeid eller utnyttet til å jobbe hardt for luselønn, er det undertrykking og ikke utvikling.

Delmål til mål 8

Teologisk refleksjon

«En arbeider er verd sin lønn», sa Jesus da han sendte disiplene ut i tjeneste (Lukas 10,7). Ordene gjelder enhver ærlig arbeider, og de er sikkert formet av Jesu egen arbeidserfaring som tømmermann (Markus 6,3). Årene som arbeidsmann hadde neppe gitt Jesus bare gode minner, men erfaringer av hardt slit for en usikker lønn på byggherrers nåde. De kan ha gitt næring til drømmen om en tid da folk bygger hus som de selv får bo i (Jesaja 65,21). I lignelsen om arbeiderne i vingården (Matteus 20,1–16) snur Jesus opp ned den gjeldende verdiskalaen i arbeidslivet. Ved å la de siste være de første hevder Jesus alles likeverd og anstendighet, uavhengig av sosiale og prestasjonsrelaterte køordninger. Jesus bekrefter arbeidets verdi ved samtidig å framholde arbeiderens ukrenkelige verdi. Det er direkte uanstendig å redusere arbeideren til et ledd i en produksjonskjede i jakten på fortjeneste. Bibelen framstiller arbeid som tjeneste – for Gud, for nesten og for hele skaperverket (1. Mosebok 2,15). Arbeid er derfor et gode som virkeliggjør det Gud har kalt oss til. Vekst er en naturlig konsekvens av arbeid; det er god vekst når den er bærekraftig og bidrar til alles velferd.

Spørsmål

  • Hva legger dere i begrepet anstendig? Hvilke verdier uttrykker det?
  • Noen oppfatter økonomisk vekst som et samfunnsgode, andre regner det som et samfunnsproblem. Gir Bibelen og kristentroen holdepunkter for å mene noe om dette?

Utfordring

Vet du om noe av det du eier, er laget av slaver? Hva kan du, sammen med andre, gjøre for å bekjempe slaveri og uverdige forhold i klesproduksjon eller andre industrier som vi er avhengig av?

Bønn

Jesus Kristus, vår bror, du som går med oss gjennom hverdag og helg, la oss alle få delta med de evner og krefter vi har. Gi oss å dele på arbeid og ansvar, uten tvang og med glede. Gi vekst der det trengs, og lær oss å takke og nøye oss med nok. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her