Temasider om bærekraftsmålene

ForUM for utvikling og miljø sine temasider om bærekrafstsmålene

FN-sambandet sine temasider om bærekraftsmålene – passer godt til arbeid i skolen eller i trosopplæringen

FNs Sustainable Development Knowledge platform – FNs egen kunnskapsportal om bærekraftsmålene

Norad sine temasider om bærekraftsmålene – relevante artikler og rapporter knyttet til bærekraftsmålene

Regjeringens temasider om bærekraftsmålene – informasjon om ansvar og status for de enkelte målene i Norge og internasjonalt

SDG Initiative ved Senter for Utvikling og Miljø, Universitetet i Oslo

Svenska Kyrkans bidrag inn mot Agenda 2030 – her finnes relevante artikler og inspirerende stoff om Svenska kyrkans arbeid med bærekraftsmålene

Waking the Giant – ressursside fra Det lutherske verdensforbund om kirkenes arbeid med bærekraftsmålene

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her