Mål: 6

Rent vann og gode sanitær­forhold

Åpne mål i presentasjonsmodus
De store sivilisasjonene som har vokst fram gjennom historien, har ligget i nærheten av vann. Mesopotamia hadde Eufrat og Tigris, Egypt hadde Nilen. Vann har til alle tider vært livsviktig for enkeltindivider og grunnleggende for velfungerende samfunn. Vi må ha drikkevann for å leve, og når bare urent vann er tilgjengelig, kan det føre til sykdom. Derfor er det så alvorlig at en av fire mennesker i verden ikke har tilgang til rent vann. Omtrent halvparten av verdens befolkning har ikke tilgang på gode sanitære forhold. For at sanitærforholdene skal regnes som gode og trygge, må toalettet være bygget slik at menneskehud ikke kommer i kontakt med avføring, og man må ha mulighet til å vaske hendene etter et dobesøk. Videre er det viktig at toalettet er avskjermet, og at det ikke er farlig å komme seg dit. Mange steder er kvinner for eksempel utsatt for overfall og voldtekt hvis de går på do etter at det er blitt mørkt. I fattige land er det mange som dør på grunn av sykdommer knyttet til dårlige sanitærforhold. De dør av sykdommer som kan behandles, og som kunne vært unngått. I FNs bærekraftsmål står det at vi skal sikre rent vann og gode sanitærforhold til alle innen 2030. Den gode nyheten er at det finnes nok vann til alle mennesker, utfordringen er å fordele vannet og sørge for at det holdes rent. Det er relativt enkelt å bygge trygge, hygieniske doer, utfordringen er å spre kunnskap om hvordan det gjøres. Å nå dette bærekraftsmålet er en forutsetning for å nå mange av de andre bærekraftsmålene. Ikke minst er det grunnleggende for enkeltmenneskers verdighet.

Delmål til mål 6

Teologisk refleksjon

Menneskene Bibelen forteller om, levde i landområder preget av tørke. De visste hvor avgjørende tilgang til rent vann er for alt liv. Vann er en gave fra himmelen, både i fysisk og i åndelig forstand. Fortellingen om Edens hage åpner med å beskrive hvor goldt og øde det var før Gud lot det regne på jorda. Men så sprang en kilde fram og vannet hele marken. Dermed var betingelsen for liv gitt, og Gud «formet mennesket av støv fra jorden» til «en levende skapning» (1. Mosebok 2,4–7). Videre i fortellingen hører vi om elven som gav vann til alt som vokste i hagen. Elven delte seg i fire, blir det fortalt, som en påminnelse om at vann er til fordeling og ikke skal begrenses til ett løp bare noen få har adgang til. I tørketider vet de mektige å sikre seg kontroll over vannkilder og knappe ressurser, uten blikk for de fattige og deres behov. Slik var det også i bibelsk tid. Profetene reagerte på denne uretten og forkynte en tid da alle skal få drikke seg utørste (Jesaja 55,1). Rent vann er Guds gode gave til alles beste; det er urett å gjøre det til en handelsvare forbeholdt noen få.

Spørsmål

  • Hvordan kan vi begrunne retten til rent vann etisk og teologisk?

Utfordring

Å sikre mennesker tilgang på rent vann og gode sanitærforhold er grunnleggende for utvikling. Jo mer et tema blir snakket om i det offentlige rom, jo mer sannsynlig er det at politikerne vil løfte saken i internasjonale fora. Er det noe dere kan gjøre for å øke oppmerksomheten rundt bærekraftsmål nummer 6?

Bønn

Jesus Kristus, du som gir oss levende vann, gi oss å tørste etter rettferdighet, og still vår tørst. Lær oss å bygge en verden der alle har verdige kår. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Ressurser

Ønsker du å jobbe med bærekraftsmålene i din gruppe eller menighet? Vi har samlet noen ressurser til bruk i forskjellige sammenhenger.

Klikk her