Bærekraftsboka

Mål: 8

Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Spørsmål

  • Hva legger dere i begrepet anstendig? Hvilke verdier uttrykker det?
  • Noen oppfatter økonomisk vekst som et samfunnsgode, andre regner det som et samfunnsproblem. Gir Bibelen og kristentroen holdepunkter for å mene noe om dette?

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Utfordring

Vet du om noe av det du eier, er laget av slaver? Hva kan du, sammen med andre, gjøre for å bekjempe slaveri og uverdige forhold i klesproduksjon eller andre industrier som vi er avhengig av?

Mål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Bønn

Jesus Kristus, vår bror, du som går med oss gjennom hverdag og helg, la oss alle få delta med de evner og krefter vi har. Gi oss å dele på arbeid og ansvar, uten tvang og med glede. Gi vekst der det trengs, og lær oss å takke og nøye oss med nok. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk