Bærekraftsboka

Mål: 6

Rent vann og gode sanitær­forhold

Mål 6: Rent vann og gode sanitær­forhold

Spørsmål

  • Hvordan kan vi begrunne retten til rent vann etisk og teologisk?

Mål 6: Rent vann og gode sanitær­forhold

Utfordring

Å sikre mennesker tilgang på rent vann og gode sanitærforhold er grunnleggende for utvikling. Jo mer et tema blir snakket om i det offentlige rom, jo mer sannsynlig er det at politikerne vil løfte saken i internasjonale fora. Er det noe dere kan gjøre for å øke oppmerksomheten rundt bærekraftsmål nummer 6?

Mål 6: Rent vann og gode sanitær­forhold

Bønn

Jesus Kristus, du som gir oss levende vann, gi oss å tørste etter rettferdighet, og still vår tørst. Lær oss å bygge en verden der alle har verdige kår. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk