Bærekraftsboka

Mål: 3

God helse

Mål 3: God helse

Spørsmål

  • Drøft påstanden om at helse i bibelsk forstand først og fremst handler om helhet og om gode relasjoner.
  • I internasjonal økumenisk sammenheng er helserettferdighet (health justice) et viktig tema. Er det et aktuelt tema i vår kontekst?

Mål 3: God helse

Utfordring

Migranter er et eksempel på en gruppe som ofte kan være i en sårbar helsesituasjon, og mange mangler tilgang på primærhelsetjenester. Kommer dere på andre grupper som er i en vanskelig situasjon når det gjelder helse, enten i lokalmiljøet eller andre steder i verden? Hva kan dere gjøre for å bedre disse gruppenes muligheter til god helse?

Mål 3: God helse

Bønn

Gode Hellige ånd, du livspust i vår kropp, vi ber for alle som lever med smerte og kjemper mot dødskreftene. Lær oss å dele håp, trøst og helsehjelp. Takk for alt som styrker liv og helse. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk