Bærekraftsboka

Mål: 10

Mindre ulikhet

Mål 10: Mindre ulikhet

Spørsmål

  • Hvilke problemer skaper økende ulikhet for en bærekraftig utvikling?
  • Profetene i Det gamle testamentet kritiserte datidens elite for å bygge rikdommen sin på urett og maktmisbruk. Er det en aktuell problemstilling i vår tid?

Mål 10: Mindre ulikhet

Utfordring

Hvilke aktører i lokalsamfunnet deres bidrar til å redusere den økonomiske ulikheten mellom dem som bor der? Kan dere gjøre noe for å styrke dette arbeidet?

Er det noe dere kan gjøre for å sette ulikhet (lokalt, nasjonalt eller internasjonalt) på den politiske dagsordenen?

Mål 10: Mindre ulikhet

Bønn

Jesus Kristus, du som ikke gjør forskjell på folk, gjør oss mer lik deg. Gi oss visdom og vilje til å dele. La grådigheten gi tapt for rettferd, og gi oss mot til å ta imot hverandre på tvers av det som skiller oss. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk