Bærekraftsboka

Mål: 1

Utrydde fattigdom

Mål 1: Utrydde fattigdom

Spørsmål

  • Hvordan skal vi tolke utsagnet «De fattige har dere alltid hos dere» i dag – lokalt og globalt?
  • Bibelen framstiller fattigdom både som et ideal og som uverdig nød. Kan begge perspektivene fastholdes?

Mål 1: Utrydde fattigdom

Utfordring

Er fattigdom et problem der dere bor? Er det noe dere kan gjøre for å lære mer om dette og bidra til å redusere fattigdommen?

Mål 1: Utrydde fattigdom

Bønn

Gud, all godhets giver, lær oss å dele så ingen må mangle, og invitere inn så ingen må stå utenfor. Vis oss på ny at vi alle er dine skapninger og elskede barn. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk