Bærekraftsboka

Mål: 2

Utrydde sult

Mål 2: Utrydde sult

Spørsmål

  • Hvilken mening har det å be «gi oss vårt daglige brød» i vårt overflods- og konsumsamfunn?
  • Det er sagt: «Hvis jeg er sulten, er det et materielt problem; hvis min neste sulter, er det et åndelig spørsmål.» Hva har andres sult med tro og åndelig liv å gjøre?

Mål 2: Utrydde sult

Utfordring

Hvordan kan vi følge Jesu bud om å gi mat til de fattige, på en måte som både ivaretar verdigheten til dem som mottar, og styrker deres egen evne til å brødfø seg selv?

Mål 2: Utrydde sult

Bønn

Jesus Kristus, du livets brød, bryt uretten i stykker. Jorda er din. Lær oss å dyrke den med visdom og varsomhet. Gi oss å dele vårt daglige brød. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk