Bærekraftsboka

Mål: 16

Fred og rettferdighet

Mål 16: Fred og rettferdighet

Spørsmål

  • Hva kjennetegner den bibelske forståelsen av fred og rettferdighet sammenlignet med den vanlige bruken av disse begrepene?
  • Drøft utsagnet: «Det finnes ingen virkelig fred uten rettferdighet og ingen virkelig rettferdighet uten fred.» Bruk gjerne konkrete eksempler fra tiden vi lever i.

Mål 16: Fred og rettferdighet

Utfordring

Har dere forslag til ting som kan gjøres for å hjelpe mennesker som opplever vold i nærmiljøet?

Finnes det noe vi her i Norge kan gjøre for å bekjempe vold andre steder i verden, enten det er krig, menneskerettighetsbrudd eller andre typer voldsutøvelse?

Mål 16: Fred og rettferdighet

Bønn

Fredens Gud, vi ber om at alle som er utsatt for vold og overgrep, må reises opp og finne fred Bevar våre hjerter og styrk institusjonene som bevarer retten iblant oss. Led våre føtter inn på fredens vei. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk