Bærekraftsboka

Mål: 12

Ansvarlig forbruk og produksjon

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Spørsmål

  • Da Israelsfolket fikk manna å spise i ørkenen, fikk de beskjed om å samle nok til dagens behov (2. Mosebok 16,15–18). Kan den fortellingen lære oss noe om ansvarlig forbruk?
  • Drøft hva som menes med ansvarlig produksjon.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Utfordring

Er det noe dere kan gjøre i lokalmiljøet for å hjelpe hverandre til å leve mer bærekraftig? Se for eksempel bærekraftigeliv.no for å få inspirasjon.

Mål 12: Ansvarlig forbruk og produksjon

Bønn

Herre, vår hyrde, la oss ikke mangle noe, og vis oss hva vi har. Lær oss å verdsette ressursene, bruke igjen og gjøre gammelt nytt. Takk for alle dine rause gaver. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk