Bærekraftsboka

Mål: 9

Innovasjon og infrastruktur

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Spørsmål

  • Gi eksempler på at fornyelse har vært forandring til et bedre samfunn for alle å leve i. Hva er kjennetegnene på slik fornyelse?
  • Hvordan vil dere beskrive en god og bærekraftig infrastruktur?

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Utfordring

Verden har utviklet seg ved hjelp av store og små oppfinnelser fra fjern og nær. Har du en idé til noe som kan løse et problem eller gjøre samfunnet bedre? Vet dere om noen som jobber med innovasjon for en bærekraftig verden?

Mål 9: Innovasjon og infrastruktur

Bønn

Gode Hellige ånd, inspirer oss og la oss bruke våre evner og ideer til felles beste. Hjelp oss å bygge broer og samfunn, legge planer og veier, så mennesker kan møtes og mettes og naturen kan fortsette å blomstre. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk