Bærekraftsboka

Mål: 15

Liv på land

Mål 15: Liv på land

Spørsmål

  • Før ble ordet «å husholdere» brukt om å ha ansvar for en husholdning. Hva innebærer det at mennesket har et særlig ansvar for å forvalte skaperverket og husholdere alt liv på jorda?
  • Hvilken mening gir det å tale om at vi mennesker er i slekt med alt liv på jorda?

Mål 15: Liv på land

Utfordring

Å ta vare på livet på land er en sak for både internasjonal, nasjonal og lokal politikk. Har dere eksempler på dilemmaer hvor vern av naturen står imot andre interesser? Hva kan vi gjøre for å bli flinkere til å ta vare på naturen?

Mål 15: Liv på land

Bønn

Gud, du som har gitt liv til alt som yrer og kryper og flyr, vekk i oss ærefrykt for alt levende. Hjelp oss å trå varsomt og la mangfoldet leve. Takk for at alt hører med i helheten. Lær oss å finne vår plass i din myldrende verden. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk