Bærekraftsboka

Mål: 17

Samarbeid for å nå målene

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Spørsmål

  • Hva slags ansvar har Norge for at bærekraftsmålene blir oppnådd i fattige land?

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Utfordring

Hvilke samarbeidspartnere er aktuelle for dere (som menighet, kirke, organisasjon) i arbeidet med å fremme bærekraftsmålene, og hvilke muligheter og utfordringer vil samarbeidet med dem gi? Hvordan kan dere fastholde den kristne egenarten i slikt samarbeid med andre samfunnsaktører?

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Bønn

Gud, alles far, du som har skapt oss til hverandre, la oss erfare at vi er søsken. Tilgi oss når vi glemmer det, og vekk søskenkjærligheten i oss på ny. Gi oss å gå side om side mot en bedre framtid. La ditt rike komme! Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk