Bærekraftsboka

Mål: 7

Ren energi for alle

Mål 7: Ren energi for alle

Spørsmål

  • Når er energien ren? Diskuter det i et etisk perspektiv.
  • Hva skal til for at det har mening å si at alle har lik adgang til ren energi?

Mål 7: Ren energi for alle

Utfordring

Kan dere gjøre noe for å redusere forbruket av fossil energi, som privatpersoner, gruppe eller gjennom politisk påvirkning? Eller kanskje det finnes noe dere kan gjøre på hvert av de tre nivåene?

Mål 7: Ren energi for alle

Bønn

Gud, Du som har gitt oss skaperverket i all sin kraft, med buldrende fosser og varmende solskinn, hjelp oss å forvalte energien til alles beste. Lær oss å ta vare på naturens gaver. Gi lys og varme i hjem over hele verden. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk