Bærekraftsboka

Mål: 13

Stoppe klima­endringene

Mål 13: Stoppe klima­endringene

Spørsmål

  • Hvordan kan troen på Gud som skaper motivere oss til å arbeide for å stoppe klimaendringene og til å øke menneskers beredskap til å tilpasse seg klimaendringene?
  • Det gamle testamentet framstiller regnbuen som et pakttegn og et løfte om at Gud ikke vil ødelegge skaperverket. Har denne forståelsen relevans i dag?

Mål 13: Stoppe klima­endringene

Utfordring

Vi klarer ikke å løse klimakrisen uten at politikerne tar grep. Hvordan kan dere utfordre politikere på lokalt og nasjonalt nivå til å kutte klimagassutslipp i tråd med Paris-avtalen?

Mål 13: Stoppe klima­endringene

Bønn

Gud, vi kjenner ditt skaperverk sukke under vekten av vårt jag. Se i nåde til oss og hjelp oss å vende om, selv når endringene koster. Sammen med resten av skaperverket lengter vi etter liv og helse for jorda vår. Styrk oss i kampen og håpet. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk