Bærekraftsboka

Mål: 5

Likestilling mellom kjønnene

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Spørsmål

  • Drøft mulige årsaker til at kirkene ofte har vært tvetydige når det gjelder likestilling mellom kjønnene.
  • Hvordan kan vi fastholde sammenhengen mellom mangfold og likeverd i arbeidet for likestilling mellom kjønnene?

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Utfordring

Finnes det noen grep som kan tas i et arbeid dere er involvert i, for å tydeliggjøre at alle jenter, gutter, kvinner og menn har samme verdi og skal ha de samme rettighetene?

Mål 5: Likestilling mellom kjønnene

Bønn

Gud, du som har skapt oss til menneskebarn, til mann og kvinne og søsken – du bærer oss i ditt morshjerte, og er far til alt som kalles barn. La oss vandre sammen i frihet og verdighet. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk