Bærekraftsboka

Mål: 11

Bærekraftige byer og samfunn

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Spørsmål

  • Er Bibelens tvetydige syn på byen aktuell i vår tid? Er det spesielle trekk ved byen som fremmer forskjeller mellom mennesker?
  • Hvordan kan visjonen om det nye Jerusalem inspirere vår forestilling om bærekraftige byer og samfunn?

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Utfordring

Satser lokalpolitikerne der dere bor på bærekraftig utvikling? Kan dere påvirke dem til å bli bedre på det?

Mål 11: Bærekraftige byer og samfunn

Bønn

Gode Hellige ånd, du som er til stede der mennesker møtes, gå gjennom våre gater og dans på våre torg. Hjelp oss å bygge trygge byer med rom for alle. La planter og trær, håp og framtid spire her vi bor. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk