Bærekraftsboka

Mål: 4

God utdanning

Mål 4: God utdanning

Spørsmål

  • Gir Bibelen noen anvisning for å si hva god utdanning er?
  • Drøft påstanden om at det å nekte barn adgang til utdanning er det samme som å stenge dem ute fra samfunnsgodene.

Mål 4: God utdanning

Utfordring

Hvordan kan dere bidra til å øke kunnskapen om bærekraftsmålene? Kan dere for eksempel bidra til å spre informasjon om målene i kirken, organisasjoner eller lokalsamfunnet?

Mål 4: God utdanning

Bønn

Gud, du visdommens kilde, la oss dele den kunnskapen vi har. Gi alle barn å få leke og lære med åpent blikk og hjerte, så vi finner veien i denne skremmende og underfulle verden. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk