Bærekraftsboka

Mål: 14

Liv under vann

Mål 14: Liv under vann

Spørsmål

  • Sitatet fra salme 104 oppfordrer til ærefrykt for livet under vann. Hva kan grunnen være til at dette er et tema som sjelden har fått oppmerksomhet i kristen forkynnelse?
  • Hvordan kan ærefrykt for livet under vann komme konkret til uttrykk, i kirke og i samfunn?

Mål 14: Liv under vann

Utfordring

Hvordan kan dere endre forbruk og daglige rutiner for å redusere mengden av plastavfall til havet?

Kjenner dere til bedrifter som dere kan utfordre til å redusere sitt bidrag til plastavfall i havet?

Mål 14: Liv under vann

Bønn

Gud, du som lodder havets dybder, tilgi oss at vi forurenser og ødelegger. Gi oss visdom og nye sjanser til å la fisken svømme og bølgene bryte fritt, og høste klokt og med takknemlighet fra verdens hav. Alt og alle i dine hender, Gud. Amen.

Lukk